תקציב

רקע

חשיבות התקציב לארגון כעין הסכם מותנה בין ההנהלה למועצת המנהלים לעומת לעבור לתחזיות מתגלגלות בזמן אמת.

תכונות בולטות

מאפייני רוחב כללים המאפשרים תכנון מקיף  וגמיש ועדכניות בזמן אמיתי ולקבל מערכת תקציב מתקדמת עם דוחות כספיים חזויים מלאים – רווח והפסד, מאזן, תזרים – נסגרים, אפשרות ליצירת תחזית מתגלגלת – Rolling Forecast ואפשרות לשימוש במגמות העבר על מנת לבנות תבניות תכנון אוטומטיות.

תתי מודולים

תתי מערכי תכנון מוכנים מראש בתוספת תת מערך לבניית מערכי תכנון דינמיים רב ממדיים אשר בו ניתן ע"י כלכלן (ולא איש תוכנה) לבנות מערך תכנון בגין כל נושא חריג ולא סטנדרטי.

7D's holistic approach to budgeting & rolling forecast

תקציב