תחזית מתגלגלת

רקע מודול תחזית מתגלגלת

מנהלי כספים רואים בתחזיות המתגלגלות ככלי הניהולי השוטף הטוב ביותר. עם זאת, הידע המערכתי / פיננסי העמוק הנדרש בתכנון, ואת העובדה שמערכות ה-IT לא נבנו מראש עם אוריינטציה פיננסית, הופכת את היישום שלו למסובך ומורכב , במיוחד עבור ארגונים גלובליים גדולים. איסוף נתונים כמותיים וכספיים המפוזרים על פני מספר מערכות ה-IT שונות ומקורות אחרים (פנימי וחיצוני), טיפול נבון ואוטומטי בכפילויות וחוסרים של מידע בין המקורות השונים. סינון, זיקוק וטיוב הנתונים למידע הרלוונטי שסמנכ"ל כספים / הנהלה צריך על מנת לנהל ברמה גבוהה. בנייה אוטומטית, ככל שניתן של התחזית המתגלגלת עם מינימום של השקעת משאבים וזמן של אנשי הכספים.

מערכת EFI תוכננה מראש על ידי מומחים פיננסיים, עבור מומחים פיננסיים.

מודול התחזית המתגלגלת מאפשר ניהול ברמה גבוהה של הסמנכ"ל הכספים / המנכ"ל

  • להגיב באופן מיידי לכל שינוי בשוק או שינויים בסביבה הכלכלית.

  • להבין איך כל פרמטר כמותי / כלכלי / פיננסי משפיע על כל תוצאות הרווח וההפסד, תזרים מזומנים והמאזנים חזויים, היום, מחר, ובמהלך החמש השנים הקרובות.

השימוש ביכולות אלה משפיע ישירות על הרווחים בשורה התחתונה וממקסם את ערך הארגון

תכונות בולטות

  • שליפה אוטומטית של נתוני שוק עדכניים ותחזיות לגביהן מהאינטרנט (כגון : שערי מטבעות, שיעורי ריבית, מחירי המניות, מחירי סחורות ושרותים ועוד) אשר נכנסים כקלט אוטומטי מתעדכן כל מרווח זמן לתחזית, ומשפרים את איכות התחזית המתגלגלת.

  • יכולת השוואה בקלות של תרחישים וגרסאות סימולציות ללא הגבלה.

  • תחזית מתגלגלת המבוססת בפועל על נתונים פיננסים (P & L, מאזנים ותזרים מזומנים) על בסיס מרכז רווח/עלות, חברה, ועד לרמת התאגיד המאוחד.

תת מודולים

בנוסף לתכונות הבסיסיות שהוזכרו לעיל, מערכת EFI מכילה את תת המודולים הבאים לתכנון תחזית מתגלגלת

תחזית מתגלגלת