תחזית מזומנים מתגלגלת בזמן אמת

האתגר

התקציב והתחזיות המתגלגלות שעושים במחלקה הכלכלית, באספקטים של תחזית תזרים המזומנים, אינם אפקטיביות.

 

תחזית תזרים המזומנים הנעשת בגזברות ובמימון אינה קשורה לתקציב ולתחזיות המתגלגלות שעושים במחלקה הכלכלית.

 

כתוצאה מכך –

התחזיות אינן טובות וקיימים פערים בסכומים מהותיים ביותר, בין התחזיות לביצוע בפועל, אשר קשה לנתחם בכול הכלים הקיימים כיום, כולל כלי ה-CPM, מערכות ה-TMS וכלי ה-BI המצויים כיום בארגון

השיטה והפתרונות של הסוויטה הכוללת של EFI

תחזית תזרים מזומנים, בזמן אמתי, מתגלגלת הנבנית ברובה אוטומטית ע"י רובוט מומחה על בסיס –

  • שילוב ואינטגרציה מלאה בין נתוני ה-CPM וה-TMS

יצירת תחזית אחת עדכנית אינטגרטיבית לרווח והפסד, תזרים ומאזן חזוי לטווח הקצר / בינוני וארוך במערכת אחת

7D's holistic approach to Cash Flow Forecasting

תחזית תזרים מזומנים בזמן אמת

EFI מציעה את כלי הניהול המקיף הראשון להתגברות על תכנון, תקצוב וחיזוי צווארי בקבוק והשגת תחזיות מתגלגלות בזמן אמת הנגזרות מכל מקורות הנתונים הפנימיים והחיצוניים הרלוונטיים.

המערכת מגשרת בין ניהול ביצועים ארגוניים (CPM) מערכות ומערכות ניהול אוצרות (TMS), אשר לרוב פועלות באופן עצמאי ובכך ליצור כתמים עיוורים פיננסיים.

הטכנולוגיה של EFI מבוססת על מערכת חילוץ נתונים איתנה יחד
קבלת החלטות אוטונומיות מודולים ודפוסים.