ניהול הגנות לחשיפות מטבע וריביות

חשיפות והגנות מטבע

  • מערך תכנון ובקרת חשיפות המטבע מול ההגנות בזמן אמתיהניזון מכללי המדיניות, יתרות החשיפה בכל נקודת זמן ועסקות ההגנה לסוגיהן.
  • תמיכה בכל פעולות המסחר לצרכי ההגנות בגין עסקות ההגנההמקובלות.
  • ממשק מובנה מוכן ומבוקר של קליטת יתרות חשיפה מאזניות ותקציביות בזמן אמת ממערכת ה-ERP.

 

Exposure & Hedging

ניהול הגנות לחשיפות מטבע וריביות