גזברות

סוויטת ה EFI של המימד השביעי גאה להיות מודול הגזברות המתקדם והמקיף ביותר המכיל לא רק את הפונקציות הקלאסיות של מערכת גזברות כוללת, אלא גם תומכת בתכנון, גילוי ויכולות חיזוי.

תכונות בולטות

מעבר למאפיינים המקובלים במערכות גזברות סוויטת ה EFI הרבה יתרונות שאינם נמצאים כלל במערכות הגזברות האחרות לרבות –

  • תכנון תזרים מזומנים ותכנון בקרה, בשיטות מתקדמות ייחודיות שאינן קיימות בשוק.

  • תת מודול לבקרה על פעילות הבנקים– הסכמי עמלות, ריביות (עו"ש , הלוואות, פיקדונות)

  • מנגנון התראה והמלצות אוטומטי, כולל תנאים פיננסיים פשוטים ומתקדמים.

  • ממשק גנרי לקבלת קבצי קלט ממערכות שונות בפורמטים שונים

גזברות