בקרה על ריביות ועמלות הבנקים

רקע

הקושי במעקב על העמלות וההסכמים מול הבנקים נובע משתי סיבות עיקריות:

  1. המעקב והבקרה מצריך עבודה ידנית רבה.

  2. המעקב על אי חידוש תקופתי של ההסכמים עם הבנקים קשה מאוד למעקב.

 

מודול הבקרה על העמלות וההסכמים מול הבנקים של EFI עונה בצורה מידית על קושי זה ומביא רווח כספי לארגון כבר בשנה הראשונה מעבר להשקעה הראשונית בו.

תמצית הפתרון

המערכת מכילה מנגנון מקיף לבקרת הסכמי העמלות מול הבנקים. ההסכמים מול הבנקים יוזנו במערכת על כל פרטיהם לרבות סוג העמלה, אופן החיוב, תדירות (פר תנועה, תקופתית), אחוז וסכום החישוב, סכומי מינימום/מקסימום לעמלה, זיהוי סוג תנועה/פרטים בבנק לאותה עמלה ועוד.

המערכת מפיקה  דוח בקרה המשווה בין העמלה הנובעת מההסכם עם הבנק ובין העמלה שחויבה בפועל כפי שנקלטה בממשק התנועות מהבנקים.

ניתן להפיק דוח אוטומטי מהמערכת למשלוח בדואר אלקטרוני לבנק לצורך בקשת החזר ותיקון ההסכמים.

המערכת יכולה לעבוד
 ללא קשר למערכות שיש בארגון, גם מול מערכות גזברות אחרות כפוף לקבלת תנועות חשבונות הבנק של הלקוח.

בקרה על ריביות ועמלות הבנקים