אגרגציית נתונים מה-WEB

סוויטת ה- EFI מכילה מודול חזק לשליפה אוטומטית ואחזור נתונים ומידע מכל אתרי האינטרנט הרלוונטיים, כגון אתרי הבנקים, אתרי "ברוקרים", אתר החברה, אתרי אינטרנט גלובליים, אתרי אינטרנט של מתחרים , וכו´.

 

המודול מנהל באופן אוטומטי את הפקת נתונים ומגדיר אותו כנתוני קלט אוטומטי הן למודול הגזברות והן למודולי התקציב והתחזית המתגלגלת.

תכונות בולטות

  • מנגנון גנרי לשליפה וניהול של מידע אוטומטי מאתרים באינטרנט.

  • מאפשר לארגון גלובאלי עם ריבוי חברות בחו"ל לקבל תמונה מרוכזת ומפורטת מהירה בעדכניות מידית של כל מצבת הנכסים / התחייבויות הפיננסיות שלו בעולם כפי שמשתקף באתרי הבנקים / ברוקרים בעולם לרבות Global Cash View.

  • מידע על מתחרים.

אגרגציית נתונים מה-WEB